V L P

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊີດສະຕິກ ພາກ ແລະ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ ພາກພື້ນອາຊຽນ ທີ່ China-South Asia Expo & China Kunming Import & Export Fair 16-20 Aug 2023, ໃຫ້ກຽດຢ້ຽມຢາມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ

May 16, 2024

Lao dry port operator, Yunnan authorities hold talks to facilitate logistics

Operators of the Thanaleng Dry Port and Vientiane Logistics

March 29, 2024

Thanaleng Dry Port celebrates achievement on IFC financing

The developer and operator of the Thanaleng Dry Port,