V L P

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊີດສະຕິກ ພາກ ແລະ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ ພາກພື້ນອາຊຽນ ທີ່ China-South Asia Expo & China Kunming Import & Export Fair 16-20 Aug 2023, ໃຫ້ກຽດຢ້ຽມຢາມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ

August 24, 2023

ພິທີເຊັນຕໍ່ອາຢູ່ສັນຍາສຶກສາການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງໂຄງການສູນກວດກາກັກກັນພືດ ແລະ ສັດ

ພິທີເຊັນຕໍ່ອາຢູ່ສັນຍາສຶກສາການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງໂຄງການສູນກວດກາກັກກັນພືດ ແລະ ສັດ ລະດັບຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. ລະຫວ່າງ Zhongyi

June 30, 2023

Thanaleng Dry Port, Vientiane Logistics Park ‘a boon for Malaysia, the region’

As Laos becomes an increasingly important logistics and transport