Tag: <span>ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ</span>

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ແລະ ກົມທາງລົດໄຟ

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ມິດຕະພາບ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ ລະຫວ່າງພະນັກງານ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ແລະ ກົມທາງລົດໄຟ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃນຕອນແລງ, ວັນທີ 4 ທັນວາ 2020 ທີ່ເດີ່ນກິລາ ອາໂລຮາ
Read More