• Home
  • ຂ່າວສານ
  • News
  • ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ແລະ ກົມທາງລົດໄຟ

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ແລະ ກົມທາງລົດໄຟ

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ມິດຕະພາບ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ ລະຫວ່າງພະນັກງານ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ແລະ ກົມທາງລົດໄຟ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ໃນຕອນແລງ, ວັນທີ 4 ທັນວາ 2020 ທີ່ເດີ່ນກິລາ ອາໂລຮາ
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google