• Home
  • ຂ່າວສານ
  • News
  • ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2020

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google